O firmie

Firma powstała w 2016 roku, zajmuje sie wykonaniem posadzek z żywic syntetycznych w garażach, kotłowniach, mieszkaniach, dyskotekach, tarasach, halach produkcyjnych czy parkingach. Posadzki żywiczne są dosyć trudne do wykonania w sposób poprawny. Nie wynika to z konieczności stosowania jakiegoś bardzo skomplikowanego sprzętu czy też urządzeń. Nie wymaga również jakichś specjalnych zdolności manualnych. Trudność wynika z bezwzględnej konieczności zastosowania się do bardzo specyficznych wymogów wynikających z rodzaju stosowanego materiału żywicznego: od właściwego przygotowania podłoża (wyrównanie, oczyszczenie, pomiar wilgotności) poprzez umiejętne przygotowanie i obchodzenie się z masą żywiczną (zachowanie odpowiednich proporcji wagowych żywicy i utwaradzacza, mieszanie, czas życia masy żywicznej) oraz dotrzymanie wymaganych parametrów temperatury i wilgotności powietrza podczas prac wykonawczych przy posadzce oraz bezpośrednio po ich zakończeniu (aż do utwardzenia masy żywicznej). Są to elementy kluczowe i decydujące o jakości produktu finalnego jakim jest posadzka żywiczna. Chodzenie drogą "na skróty" i zlekceważenie któregokolwiek z tych elementów nieuchronnie objawi się w postaci mniejszych lub większych wad w gotowej posadzce. Dlatego tak ważne jest dotrzymanie reżimu wykonawczego, znajomość tematu i doświadczenie jakie wszyscy wykonawcytworzący posadzki żywiczne muszą posiadać.

Producent przemysłowych posadzek żywicznych

O Nas

Producent przemysłowych posadzek żywicznych

Copyright 2020 All Right Reserved

Kontakt